Club Basquet Lleida > Equips > Decada del 2010 > 2011 / 2012 > Reconeixement mèdic esportiu i certificat d’aptitud

Reconeixement mèdic esportiu i certificat d’aptitud

RECONEIXEMENT MÈDIC ESPORTIU I CERTIFICAT D’APTITUD

En relació al reconeixement mèdic de cara a l’obtenció del certificat d’aptitud necessari per a poder tramitar la llicència del proper any, la Federació Catalana de Basquetbol ha fet arribar a totes les entitats una circular en la que RECOMANA que es prengui consciència que la revisió mèdica NO és únicament una formalitat, sinó que és també una NECESSITAT.

La Federació aconsella seguir les recomanacions de la Guia de Valoracions Funcionals Medicoesportives de la Generalitat de Catalunya i l’Organització Mèdica Col·legial, que fa referència als següents models d’aptitud:

TIPUS 1
Es valora l’aptitud per a fer esport.
Indicada en esportistes menors de 16 anys (fins a cadet) i menys de 8 hores/setmana d’activitat física.
Consisteix en:

  • Anamnesi familiar i personal
  • Exploració física bàsica
  • Exploració cardiovascular amb electrocardiograma.
  • Informe pertinent per part del metge acreditat.

TIPUS 2
Es valora la condició física i l’adaptació a l’esforç.
Indicada en esportistes majors de 16 anys (a partir de júnior) i més de 8 hores/setmana d’activitat física.
Consisteix en:

  • Les exploracions del Reconeixement tipus 1
  • Prova d’esforç indirecta amb monitorització de constants.
  • Informe pertinent per part del metge acreditat.

Atenció. En cas que la jugadora sigui menor de 18 anys cal que la revisió, del tipus que sigui, es faci acompanyada del pare, mare o tutor/a legal.

El nostre club considera important seguir aquestes recomanacions.

Hi han varis centres a Lleida ciutat acreditats per aquests reconeixements. El CB Lleida s’ha ficat en contacte amb la clínica Montserrat, que ens ha fet saber que el preu de la revisió tipus 1 és de 25 €, i la del tipus 2, de 80 €.
Que la validesa de la revisió esportiva serà de 3 anys, es a dir, s’abonarà l’import corresponent el primer any, mentre que els 2 propers anys només s’haurà d’abonar l’acte administratiu de la signatura de la llicència, previ qüestionari de cara a veure si hi ha hagut cap problema.
Ens han fet saber que es pot demanar hora per la revisió durant l’estiu, a la Unitat de Medicina Esportiva (Dr. Poblet), indicant si es vol per la revisió tipus 1 o tipus 2.
La revisió es pot fer tot i que encara no disposem del document de la fitxa que ens ha de lliurar la Sandra a començaments de setembre.  Quan ens el donés, l’hauríem de portar al centre per a que el metge el signés.

És evident que el fet d’haver parlat amb aquest centre, NO suposa cap obligació per a ningú d’anar-hi. 
Sí que recomanem enllestir el tema el més aviat possible de cara a no tenir problemes per concertar cita al setembre, ja que la jugadora que no disposi del certificat d’aptitud no tindrà llicència per a jugar.