Club Basquet Lleida > Club > Filosofia

Filosofia

Filosofia

ESCOLA DE BÀSQUET

A més d’un club amb unes estructures tècniques i que busca un bon rendiment esportiu en les competicions, preten formar jugadores des d’un punt de vista tècnic i humà, per la qual cosa ens hem marcat uns objectius i un estil que es defineix per aquests trets:

 1. Volem que les nostres jugadores tinguin un sa esperit competitiu, sense obsesionar-se per la victòria.
  Aquesta última no ha de ser un fi en si mateixa. Haurem de tenir ben present que la pràctica d’aquest esport tan complet és una activitat física i un gaudi en si mateixa.
 2. En general els estudiosos de l’esport, com a activitat física ben realitzada, creuen que aquest aporta uns valors ètics i personals: l’esperit de companyonia, l’esperit de lluita i superació personal, l’acceptació de la derrota i del fair play (joc net), el respecte per les normes i els reglaments, pels companys i les seves diferències individuals, i els adversaris com a competidors. Podem resumir-ho en una sèrie d’actituds i valors que s’haurien de donar per fer una pràctica esportiva sana i que ben assimilats contribueixen a la maduresa individual i al desenvolupament integral de la jugadora.

LES ACTITUDS

 • Actitud de conviure amb altres esportistes de la mateixa edat, amb uns interessos similars, integrar-se en l’equip i acceptar que tenim una responsabilitat envers els altres.
 • Actitud d’acceptar la victòria sense triomfalismes i assimilar i aprendre de les derrotes amb esportivitat.
 • Actitud de control de l’agressivitat durant la competició.
 • Actitud de calma i tranquil·litat davant situacions extremes de la competició.
 • Actitud de reconeixement amb dignitat de la superioritat de l’adversari.
 • Actitud de rebuig davant les burles, ridiculitzacions i desqualificacions.
 • Actitud d’integració a l’equip i acceptació del rol que ens toca jugar segons les nostres qualitats esportives i personals.
 • Actitud de cooperació amb les companyes i ajuda mútua.
 • Actitud de superació personal, dins d’unes fites realistes. Intentar progressar a nivell tècnic i madurar esportivament.
 • Actitud de responsabilitat personal, procurant no perjudicar l’equip en la competició i adquirir el compromís d’esforçar-se per respectar els horaris d’entrenament i l’assistència als partits durant els dies de competició.
 • Actitud de domini de les emocions personals. No manifestant actituds negatives envers els altres.

L’INFLUENCIA DELS PARES

Com a seguidors/es entusiastes de les nostres filles, hem de valorar més l’educació esportiva que el fet de guanyar.

El suport dels pares no pot arribar al fanatisme, ja que podríem pressionar massa i oblidar que les nenes o joves no tenen les mateixes metes que els adults.

Les possibilitats de desenvolupament personal augmenten quan les jugadores estan relaxades i s’ho passen bé, perquè elles juguen sobretot per divertir-se i fer activitat física i no perquè s’ho passin bé els seus pares.

Procurar ser seguidors/es del club, no solament de l’equip on juguen les seves filles. I animar amb un esperit positiu des de la graderia. Interessar-se per com va la competició i pel paper que fa la nostra filla i les altres jugadores.

Col·laborar amb el club i els tècnics – tots som el club -. En qualsevol problema d’ordre esportiu o tècnic que es pugui donar en un moment determinat, participant en les reunions i interessant-se per millorar les estructures i el funcionament de l’entitat.

Confiar i donar suport als tècnics i entrenadors/es que treballen al nostre club. Els quals tenen la responsabilitat de dirigir a les jugadores a la pista, prendre les decisions tècniques més adients i marcar una disciplina deportiva dins els equips segons l’esforç personal de les jugadores i la seva participació en els entrenaments.

I tenir molt present que les seves filles pertanyen a un club i no només a l’equip en què juguen habitualment, doncs si, per decisió tècnica, cal que la seva filla jugui amb un altre equip hem de fer el possible per a que pugui fer-ho, doncs l’ajudar a un altre equip és ajudar al club.