Club Basquet Lleida > Equips > Protocol Actuació en Accidents Esportius 2018/2019

Protocol Actuació en Accidents Esportius 2018/2019

Aquesta temporada 2018/2019 la Companyia Asseguradora que prestarà el servia d’assistència al federat és FIATC.

Bàsicament, el Protocol d’Actuació en Accidents Esportius per la temporada 2018/2019 consisteix en diferenciar tres tipus de situacions respecte a les incidències que es puguin produir durant la pràctica esportiva. En aquest sentit diferenciarem:

1- Urgència Clínica Vital: Són casos en què la vida de la jugadora estaria en perill i per tant s’ha de realitzar el trasllat al centre mèdic més proper.

2-Assistència d’Urgències: Són casos en què és necessària l’assistència en un centre d’urgències en el moment posterior a l’accident ja sigui per dolor o bé perquè la demora en aquesta assistència pugui agreujar la lesió i dins les primeres 24 hores des del moment en què es produeix l’accident.

3-Assistència Ambulatòria: Són la resta de casos en què es considera que seria necessària una consulta a serveis mèdics però on no hi ha urgència en l’atenció.

Cadascun dels casos té el seu protocol d’actuació. Per simplificar, i centrant-nos en els casos que es produeixen amb més freqüència, explicarem els passos existents en els casos d’urgència (punt núm. 2):

1-Realitzarem una trucada telefònica al telèfon 93 396 66 90 on identificarem la jugadora mitjançant les seves dades personals i facilitarem el número de pòlissa corresponent. Aquestes dades figuren a la fitxa de la jugadora.

-Jugadores Júnior i Sèniors, entrenadors, DT, delegats, directius:               

Pòlissa núm.  57/149 (Grup 1)

https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/1020/Protocol-d’actuacio-en-cas-d’accident-Col.lectiu-B/pdf

-Jugadores des de Cadets fins a Premini:

Pòlissa núm.  57/148 (Grup 1)

https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/1016/Protocol-d’actuacio-en-cas-d’accident-Col.lectiu-A-/pdf

-Jugadores Escola (sense dret a competició oficial):

Pòlissa núm. 57/148 (Grup 2) 

https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/1022/Protocol-d’actuacio-en-cas-d’accident-Col.lectiu-Escoles/pdf

2-Arran d’aquesta comunicació, el centre coordinador us facilitarà el centre adient concertat i ja ens hi podrem adreçar al Centre Mèdic que ens hagin indicat per proximitat. Ens hauríem d’identificar amb la fitxa (podem demanar a entrenador/a o mitjançant aplicació BQ llicència individual)

3-Posteriorment, el club us facilitarà la documentació per tal d’oficialitzar la comunicació que us segellarà i signarà per tal que l’assegurat comuniqui  en el termini de 4 dies el fet a la companyia i aporteu els informes que tingueu d’aquesta assistència i totes les dades de contacte amb l’assegurat.

Per la resta de casos del punt 3, donat que es tracta de casos no urgents, mitjançant els entrenadors us derivaran als Directors Tècnics, els quals us assessoraran dels tràmits a seguir.

Esperem que aquest protocol us sigui d’ajuda i desitgem que no l’hagueu de fer anar mai.