Club Basquet Lleida > Equips > Protocol Actuació en Accidents Esportius 2018/2019

Protocol Actuació en Accidents Esportius 2018/2019

Bàsicament, el Protocol d’Actuació en Accidents Esportius per la temporada 2018/2019 consisteix en diferenciar tres tipus de situacions respecte a les incidències que es puguin produir durant la pràctica esportiva. En aquest sentit diferenciarem:

1- Urgència Clínica Vital: Són casos en què la vida de la jugadora estaria en perill i per tant s’ha de realitzar el trasllat al centre mèdic més proper.

2-Assistència d’Urgències: Són casos en què és necessària l’assistència en un centre d’urgències en el moment posterior a l’accident ja sigui per dolor o bé perquè la demora en aquesta assistència pugui agreujar la lesió i dins les primeres 24 hores des del moment en què es produeix l’accident.

3-Assistència Ambulatòria: Són la resta de casos en què es considera que seria necessària una consulta a serveis mèdics però on no hi ha urgència en l’atenció.

Cadascun dels casos té el seu protocol d’actuació. Per simplificar, i centrant-nos en els casos que es produeixen amb més freqüència, explicarem els passos existents en els casos d’urgència (punt núm. 2):

1-Realitzarem una trucada telefònica al telèfon 91 325 55 68 on identificarem la jugadora mitjançant les seves dades personals i facilitarem el número de pòlissa corresponent. Aquestes dades figuren a la fitxa de la jugadora.

Jugadores Júnior i Sèniors, entrenadors, DT, delegats, directius:               

Pòlissa núm. 037520743. https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/339

Jugadores des de Cadets fins a Premini:

Pòlissa núm. 037523356 (grup 1). https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/796

Jugadores Escola (sense dret a competició oficial):

Pòlissa núm. 037523356 (grup 2). https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/340

2-Arran d’aquesta comunicació, se’ns facilitarà un número d’incident amb el que ja ens podrem adreçar al Centre Mèdic que ens indiquin per proximitat.

3-Posteriorment, el club realitza les actuacions a nivell documental que són necessàries entre Club, Asseguradora i Centre Mèdic.

Per la resta de casos del punt 3, donat que es tracta de casos no urgents, mitjançant els entrenadors us derivaran als Directors Tècnics, els quals us assessoraran dels tràmits a seguir.

Esperem que aquest protocol us sigui d’ajuda i desitgem que no l’hagueu de fer anar mai.